Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Anställning (12)

  • Anmälan/avanmälan - skyddsombud/facklig representant

   Här kan du anmäla eller avanmäla skyddsombud och fackliga representanter som har förtroendeuppdrag inom Höganäs omsorg och Höganäs kommuns verksamheter. Det är normalt behörig person inom respektive facklig organisation som anmäler eller avanmäler skyddsombud och/eller fackliga representanter.

  • Behörighet Lifecare IFOBUF

   Denna e-tjänst använder behörig chef, samordnare och chefsstöd för att beställa behörigheter i verksamhetssystemet Lifecare för individ- och familjeomsorgen (IFO). Det är anställande chef som ansvarar för att personalen har korrekt behörighet och för att anmäla när personal avslutar sin anställning. 

    

  • Beställning av kartprodukter

   Här kan du beställa kartprodukter som Geodataavdelningen brukar förse er med.

  • Fritidsstudier

   Inom kommunen/HOAB har du som anställd möjlighet till att ansöka om bidrag för kostnader som uppkommer när du studerar på din fritid under tiden som du har en anställning.

  • Ledighet för fackligt uppdrag

   Du som är fackligt aktiv inom kommunkoncernen ansöker här om ledighet med eller utan lön för fackligt uppdrag eller utbildning.

  • Medarbetardag

   Med stor entusiasm och en hjärtlig dos av förväntan, vill vi bjuda in er till något alldeles speciellt – våra Medarbetardagar! Dessa två dagar är fyllda med inspiration, gemenskap och en skön nypa kaxighet. Vi kan knappt vänta på att dela dessa ögonblick med just dig.

  • Medlem i Konstföreningen

   Här ansöker du om medlemskap.

    

  • Semesterdagstillägg - byte till ledighet

   Här ansöker du om byte av semesterdagstillägg mot ökad ledighet

  • Stöd för innovation och utveckling

   Har du ett problemområde du vill utforska för att hitta en lösning på, en möjlighet du vill fånga eller har du redan en tänkbar idé som du vill testa i liten skala?

   Då kan du få hjälp från innovationsstödet. 

  Beställa och boka (15)

  • Behörighet i kommunens nätverk för ej anställda

   Behörighet till kommunens nätverksresurser eller verksamhetssystem kan i vissa fall behövas för personer som inte är anställda. 

  • Beställning kontorsmaterial socialförvaltningen och HOAB

   Denna e-tjänst använder du när du vill beställa Kontorsmaterial från Lyreco eller Centralförrådet.

  • Brandskyddsutbildning - boka utrustning för praktiska moment (Släckis)

   Här bokar du vår släcksimulator för att lägga till de praktiska momenten i brandskyddsutbildningen. 

  • E-tjänster - publicering, gallring och behörigheter

   Du som är administratör för e-tjänster kan göra det mesta själv men vissa funktioner som publicering, gallring eller ändra behörigheter kan du inte göra själv. Meddela ditt behov här så får du snabb återkoppling!

    

  • Euronäs - beställning

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

  • Introduktionsdag för nyanställda 2024

   Välkommen! Här anmäler du dig till introduktionsdagar under 2024 för nyanställda.

  • Intyg - begäran

   Intyg i förhållande till din anställning begär du här. 

  • Intyg för lån av poolbil

   För att du ska kunna få tillgång till att boka en poolbil och hämta ut bilnyckel måste du först intyga att du har körkort samt tagit del av informationen och reglerna för lån av poolbil.

  • Restaurang Nyfiket - beställning

   Välkommen att göra din beställning till Restaurang Nyfiket i Stadshuset. 

  • Skicka paket

   Behöver du skicka ett paket beställer du adressetikett till PostNord här! 

  • Synundersökning för arbetsglasögon

   Arbetsglasögonen (tidigare också kallat terminalglasögon) ska erbjudas anställda som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm om synundersökning visar att arbetsglasögon behövs och när glasögon för normalt bruk inte kan användas. 

  • Tips till evenemangskalender

   Vill du tipsa oss om evenemang på Kullahalvön som kan publiceras i Höganäs kommuns evenemangskalender så gör du det här!

  Bygglov och miljö (5)

  • Anmälan - registrering av livsmedelsverksamhet 2024

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

  • Livsmedelsverksamhet - Riskklassning av verksamheten 2024

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljöavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  Felanmälan (1)

  Friskvård (4)

  • Gratis träning hösten 2024!

   Nu startar höstens träning igen!

    

  Förskola och skola (5)

  • Ansökan till Pålstorpsskolan

   Du som rektor använder den här e-tjänsten för att anmäla placering i särskild undervisningsgrupp på Pålstorpsskolan.

  • Studiehandledning - ansökan om

   Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet till gymnasiets nationella program. Meddela behov av studiehandledning här. 

  Utbildningar (5)

  • Boka M365-utbildning

   Här kan du som arbetar inom Höganäs koncern boka in dig på utbildningar inom M365

  • Utbildning - Rehabiliterande förhållningssätt

   Här skickar du in anmälan till utbildningen Rehabiliterande förhållningssätt.

  Utveckling (7)

  • Höstlovspraktik för elever i åk 9

   Här kan du göra en intresseanmälan att ta emot skolungdomar i åk 9 under höstlovet v.44.  Vi ska ta emot 100 st ungdomar i år och detta är en bra möjlighet för ungdomarna att prova arbete inför gymnasievalet. 

   3 timmar/dag under 5 dagar.  UC kommer att hantera ersättningen till praktikanterna

    

  • Månadens kvalitetsinsats Höganäs Omsorg AB och Socialförvaltningen

   Nominera en person eller grupp i din verksamhet som har bidragit till att öka kvalitén för omsorgstagarna/patienterna/klienterna.

   Höganäs Omsorg AB och Socialförvaltningen bjuder på tårta till vinnaren!

  • Sommarjobb för ungdomar - intresseanmälan

   Här kan du göra en intresseanmälan att ta emot skolungdomar i tre veckors sommarjobb under veckorna 24-32.

  • Årets medarbetare, årets chef eller årets innovatör 2024

   I Höganäs är vi säkra på att när vi uppmärksammar goda insatser och goda idéer bidrar vi tillsammans till stolta och engagerade medarbetare. 

  Vård och omsorg (19)

  • Beställning av utlämning eller inhämtning av digitala medicinskåp i kommunal primärvård

   Här kan du som är anställd sjuksköterska inom Höganäs omsorg AB beställa medicinskåp till patienter i ordinärt boende.

  • Boka diabetesutbildning inför insulindelegering inom HOAB

   Här kan du som planerare/enhetschef i Höganäs omsorg AB anmäla undersköterskor till den obligatoriska utbildningen i diabetes inför insulindelegering.

  • Frånkoppling av el

   avstängning

  • Frånkoppling av vatten och avlopp

   Avstängning av inkommande vatten på grund av obetalda fakturor

  • HOAB delegering för sommarvikarier

   Här bokar du som anställd på Rekrytering och bemanning och enhetschefer, in vikarier inom Höganäs Omsorg AB sommaren 2024, som är aktuella för delegering i läkemedelshantering.

  • Hämtning av hjälpmedel - SÄBO.

   Här beställer Särskilda boende hämtning av hjälpmedel.

    

  • Kvalitetsuppföljning tertial HOAB

   Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning av HOAB - äldreomsorg och LSS -  varje tertial. Kvalitetsuppföljningen presenteras för socialnämnden.

  • Kvalitetsuppföljning tertial socialförvaltningen

   Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning  varje tertial.

  • Lifecare/Procapita VOO - Felanmälan

   Med den här e-tjänsten kan du göra en felanmälan avseende verksamhetssystemet Procapita/Lifecare VOO. E-tjänsten riktar sig till dig som är anställd inom socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB.

    

  • Personlyftsutbildning för baspersonal

   Här skickar du in anmälan till utbildningen för baspersonal - Personlyfthantering.

  • Remiss till familjehemssekreterare

   Används då det finns ett behov av en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem / jourhem. 

  • Skicka SMS - FixarMalte

   En intern tjänst för Fixar-Malte att skicka SMS till invånare för att boka och påminna om bokade fysiska och digitala möten.

  • Skrymmande hjälpmedel - Rehabenheten

   Här beställer Rehabenheten hämtning av skrymmande hjälpmedel.

  • Stora kvalitetspriset 2023 - nominering

   Socialförvaltningen och HOAB kommer att dela ut stora kvalitetspriset under 2023.  Syftet med stora kvalitetspriset är att uppmärksamma verksamheter som förbättrat sin kvalitet för kommuninnevånare som kommer i kontakt med socialtjänsten. Stora kvalitetspriset ska även synliggöra goda exempel inom Höganäs Omsorg AB och socialförvaltningen samt främja en lärande organisation.

   Samtliga medarbetare, arbetsgrupper och enheter inom Höganäs Omsorg AB  och socialförvaltningen kan nominera samt nomineras till stora kvalitetspriset.

   Du behöver skicka in din nominering senast den 29 september 2023.

   Kom ihåg att du kan följa ditt ärende via Mina sidor.

    

  • Tolkbeställning socialförvaltningen

   Denna e-tjänst använder du för att boka tolk inom socialförvaltningen 

  • Utbildning - Förflyttningsteknik och Personlyfthantering.

   Här skickar du in anmälan till utbildningen för sommarvikarier - Förflyttningsteknik och Personlyfthantering.