Ledighet för fackligt uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är fackligt aktiv inom kommunkoncernen ansöker här om ledighet med eller utan lön för fackligt uppdrag eller utbildning. Din ansökan  handläggs av din närmaste chef som beslutar om ledighet. Du får beslut via Mina sidor (interna e-tjänster).  Om du beviljas ledighet ska du registrera ledigheten i PS Självservice. Din chef lägger in orsak för ledighet med lön i Personec. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fackligt aktiv

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa