Ledighet för fackligt uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är fackligt aktiv inom kommunkoncernen ansöker här om ledighet med eller utan lön för fackligt uppdrag eller utbildning. Din ansökan  handläggs av din närmaste chef som beslutar om ledighet. Du får beslut om ledigheten via Mina sidor (interna e-tjänster).  Om du beviljas ledighet ska du registrera ledigheten i PS Självservice, med frånvaroorsak facklig ledighet utan lön. Din chef lägger in orsak för ledighet med lön i Personec. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fackligt aktiv

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa