Behörighet Lifecare IFOBUF

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder behörig chef, samordnare och chefsstöd för att beställa behörigheter i verksamhetssystemet Lifecare för individ- och familjeomsorgen (IFO). Det är anställande chef som ansvarar för att personalen har korrekt behörighet och för att anmäla när personal avslutar sin anställning. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-tjänst för chefer, samordnare, chefsstöd inom socialförvaltningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa