Behörighet Lifecare/ProCapita IFOBUF

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita och/eller Lifecare för individ- och familjeomsorgen (IFO) beställs och avbeställs av behörig chef i den här e-tjänsten. Behörigheter tilldelas enligt rutin för behörighetstilldelning inom Socialnämndens verksamhetsområde. Den anställde tilldelas behörighet utifrån titel och verksamhetsområde. Behörigheten är tidsbegränsad om anställningen är det. Det är anställande chef som ansvarar för att personalen har korrekt behörighet och för att anmäla när personal avslutar sin anställning. Behörighet för timanställda ska förnyas var fjärde månad enligt gällande regler.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa