Fritidsstudier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor för bidrag till dina studier på fritiden är

Med fritidsstudier avses utbildning som den tillsvidareanställde själv tar initiativ till och genomför på sin fritid vid sidan av arbetet. Varje förvaltning/bolag beslutar om bidrag för fritidsstudier.

För att erhålla bidrag så ska fritidsstudierna bedömas som företagsnyttiga ämnen, dvs. sådana som enligt närmaste chefs bedömande antingen ger den anställde ökade kunskaper eller färdigheter inom ramen för de ordinarie arbetsuppgifterna eller ger förstärkta kvalifikationer med hänsyn till långsiktig personalplanering. 

Ansökan om bidrag lämnas till närmaste chef för beslut. 

Till ansökan ska det bifogas:

  • Beskrivning av hur kursens innehåll ger förstärkta kvalifikationer och hur de anknyter till och kan utveckla nuvarande arbetsuppgifter.
  • Studieplan
  • Specificerad beräkning av kurskostnaden.

Den anställde ska visa upp intyg över genomgångna studier baserade på lägst 75 % närvaro. För kurser som pågår högst sex månader visas intyget upp vid kursens slut. För längre kurser lämnas intyg över utförda prestationer eller delbetyg på tider som beslutas av närmaste chef i varje enskilt fall.

Bidragets omfattning

Ersättning utgår med 75 % av fastställd kursavgift. Resekostnader i samband med studierna till ort utanför Höganäs ersätts med högst 50 % av belopp motsvarande billigaste färdsätt.

För obligatorisk kurslitteratur och annat obligatoriskt kursmaterial, som inte ingår i kursavgiften, lämnas bidrag med 50 % av styrkta kostnader.

Om kurskostnaderna är omfattande kan närmaste chef besluta om bidrag i förskott med viss återbetalningsskyldighet för den anställde. Både lägre och högre ersättningsnivåer kan förekomma med hänsyn till kursens nytta och kostnad och förvaltningens ekonomiska utrymme.

Frågor om e-tjänsten

Anne Petäjäjärvi Johansson
hr-avdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
hr-avdelningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa