E-tjänster - publicering, gallring och behörigheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är administratör för e-tjänster kan göra det mesta själv men vissa funktioner som publicering, gallring eller ändra behörigheter kan du inte göra själv. Meddela ditt behov här så får du snabb återkoppling!

Publicering gäller både ny version och helt ny e-tjänst. När det gäller ny e-tjänst så är det viktigt att du går igenom checklistan innan publicering. Ärendet skickas till den eller de inom din förvaltning / bolag som har behörighet att publicera e-tjänster. 

Gallring innebär att inskickade ärende raderas, både hos handläggare och medborgare/anställd. Gallring av ärende som är inskickade för test görs innan publicering av ny e-tjänst, då raderas de ärende som är inskickade i testsyfte. Gallring av ärende görs också i enlighet med bestämmelserna i ansvarig nämnds dokumenthanteringsplan.

Behörigheter - Det finns behörighet som administratör, redaktör och handläggare för e-tjänster.

Behörighet som administratör innebär möjlighet att bygga och redigera e-tjänster. Behörigheten ska aktiveras först när personen fått utbildning.

Behörighet som redaktör innebär att personen kan redigera grunduppgifter (informationstext, sökord, krav för e-tjänsten) i publicerade e-tjänster.

Behörighet som handläggare behöver meddelas för helt nya handläggare eller om du vill ha en grupp av handläggare. Om du får upp personen i sökfältet för handläggare i din e-tjänst har den personen redan handläggarbehörighet. Tänk på att det är du som administratör som tillsammans med beställare av e-tjänsten ansvarar för att handläggarna har rätt information om handläggningsrutinerna för aktuell e-tjänst.

Frågor om e-tjänster - har du fråga om en specifik e-tjänst så tar du kontakt med den person eller funktion som finns angiven i e-tjänsten under rubriken "Frågor om e-tjänsten". Har du tankar eller funderingar kring e-tjänster generellt hittar du information på intranätet eller i den öppna teamsgruppen för Mina sidor och e-tjänster. Här hittar du också information, utbildningar, lathundar och checklistor.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • administratör av e-tjänster
  • ambassadör för e-tjänster

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa