Friskvårdskvitto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Höganäs kommun erbjuder motion och friskvård som en personalförmån genom friskvårdsbidrag. Som medarbetare och tillsvidareanställd har du från 2000 kr per år i friskvårdsbidrag. Är du visstidsanställd är ditt friskvårdsbidrag månadsbaserat med 167kr/ månad som du är anställd.​ Är du intermittent anställd har du inte rätt till friskvårdsbidrag. Vi registrerar våra kvitto här med start i januari 2024. 

För att du ska få dina friskvårdspengar måste du själv betala för aktiviteten för att sedan få pengarna i efterskott efter att du har registrerat kvittot. Du registrerar ditt/ dina kvitto i denna E-tjänst senast den 30 november innevarande år för att få ersättningen.

Viktig information: du lämnar ditt originalkvittot till din chef eller chefsstöd som sen förvarar detta i en pärm. Chefen/ chefsstödet kontrollerar så ditt inlämnade kvitto är godkänt innan det skannas in. Vi måsta alltid kunna gå tillbaka och hitta underlag för utbetalt friskvårdsbidrag.

Om det betalats ut för mycket friskvårdsbidrag under innevarande år kommer detta att korrigeras vid året slut.

Det finns en guide på arbetsnätet över godkända aktiviteter enligt Skatteverket, och vi följer skatteverket regler.

Frågor om e-tjänsten

Pia Einarsdotter
HR-avdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • anställd inom Höganäs kommun
  • anställd inom Höganäs Omsorg AB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa