Uppföljning av arbetsmiljöutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna enkät riktar sig till chefer som slutfört sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning. Om du ännu inte slutfört utbildningen ber vi dig vänligast att avvakta med att fylla i enkäten.  

Syftet med enkäten är att säkerställa att samtliga chefer och skyddsombud genomfört utbildningen, samt för att utvärdera om vi behöver titta på alternativa utbildningar framgent. 

Frågor om e-tjänsten

Christoffer Nielsen
christoffer.nielsen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
hravdelningen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa