Beställning av grundkarta med fastighetsförteckning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en detaljplan upprättas skall en grundkarta och en fastighetsförteckning tas fram. Grundkartan är en juridisk karta som skall redovisa gällande fastighetsindelning med fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gemensamhetsanläggningar och rättigheter. Till grundkartan hör en fastighetsförteckning som redogör för vilka fastighetsrättsliga förhållanden som råder och visar vilka som är sakägare i den aktuella detaljplanen.

Läs mer om begreppen för fastighetsförteckning och grundkarta här.   \\hoganas\file\Geodataavdelningen\Arbetsmaterial\Fastighetsförteckning

Här beställer du grundkarta med fastighetsförteckning.

Frågor om e-tjänsten

Geodataavdelningen
geodata@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
geodata@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa