Synundersökning för arbetsglasögon

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsglasögonen (tidigare också kallat terminalglasögon) ska erbjudas anställda som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm om synundersökning visar att arbetsglasögon behövs och när glasögon för normalt bruk inte kan användas. 

Enligt föreskriften AFS 1998:5 6§ ska Höganäs kommun som arbetsgivare erbjuda de anställda som arbetar vid bildskärm, minst en timme om dagen, särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete om synundersökningen visar att sådant behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Detta gäller oavsett anställningsform. Förutsättningen för medarbetare med tidsbegränsad anställning, är att denne ska vara anställd under en längre och löpande tid framöver, för att det ska löna sig att gå igenom processen med att gå på synundersökning, beställa och hinna få glasögonen. Arbetsglasögonen (tidigare också kallat terminalglasögon) är ett arbetsredskap som formellt tillhör arbetsgivaren. 

Kostnad för glasen blir lite olika beroende på vilket synfel som finns och om det krävs enkelglas, närprogressiva eller specialglas.

För bågarna gäller att kostnad beräknas på 1,5% av årets prisbasbelopp, vilket för 2021 blir 714 kr. Vill man ha dyrare bågar får man stå för mellanskillnaden själv.​​

Du behöver ha en rekvisition som är signerad av din chef. Den får du genom den här tjänsten. När din chef godkänt synundersökningen skickas informationen till den optiker du valt. Du får ett meddelande när din chef signerat rekvisitionen och kan då boka tid hos den optiker du valt. 

Frågor om e-tjänsten

HR-avdelningen
hr-avdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa