Anmälan - registrering av livsmedelsverksamhet 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att registrera din livsmedelsverksamhet!

Du loggar in och signerar med din elektroniska legitimation.  Alternativt finns en pappersblankett att skriva ut.

För att du ska kunna registrera din livsmedelsverksamhet måste du vara behörig firmatecknare.

Starta din verksamhet efter 10 vardagar
Du kommer att få ett beslut på din registrering från bygg- och miljönämnden. Om du inte fått ett beslut, får du ändå starta 10 vardagar efter det att du registrerat din livsmedelsverksamhet till oss.

Uppgifter som du lämnar i registreringen
Vi använder de uppgifter som du lämnar i registreringen när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med din registrering tar vi ut en avgift som motsvarar handläggningstiden, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Höganäs kommun (se flik Miljö och hälsoskydd).

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.

För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Höganäs kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här.

Kontakta i första hand kommunens Servicecenter om du har frågor om e-tjänsten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Postadress:
Höganäs kommun
Miljöavdelningen
263 38 Höganäs

Besöksadress:
Stationshuset
Järnvägsgatan 8
263 38 Höganäs

Frågor om e-tjänsten

Pia Fagerberg
pia.fagerberg@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Pia Fagerberg
pia.fagerberg@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa