Tips till evenemangskalender

LÄS MER

Vill du tipsa oss om evenemang på Kullahalvön som kan publiceras i Höganäs kommuns evenemangskalender så gör du det här! Evenemanget ska vara av allmänt intresse, vi har ingen möjlighet att lägga in religiösa eller politiska arrangemang. 

Du anmäler ditt intresse för att synas på våra digitala infartsskyltar via den här e-tjänsten.  Det är inte alla evenemang som publiceras på infartsskyltarna, men vi vill veta om du har intresse av det eller inte. Budskapet till de digitala skyltarna ska röra ett evenemang som äger rum inom kommungränsen och är av intresse för allmänheten. Budskapet får inte innehålla reklam för företag eller produkter och inte heller röra politiska eller religiösa arrangemang. Däremot kan kommersiella arrangemang av större dignitet exponeras. Budskapet behöver vara kort med informationen, vad, vem, när och hur. Då det enligt lag bara får vara 3 budskap på skylten samtidigt så där krävs det oftast en längre framförhållning för att få plats i schemat. 

 

Vi behöver ha uppgifterna senast en vecka innan.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Serivcecenter, Höganäs kommun
kommunen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Evenemang på Kullahalvön

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa