In- och utflyttning särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäs kommun och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen. Informationen skickas även till avgiftshandläggare på Höganäs kommun, Socialförvaltningen. Vid alla utflyttningar kommer Teknik- och fastighetsförvaltningen att besiktiga lägenheten och bedöma behov av renovering. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa