In- och utflyttning särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till Höganäshem och eventuellt behov av städning till Teknik- och fastighetsförvaltningen. Informationen skickas även till avgiftshandläggare på Höganäs kommun, Socialförvaltningen. Vid alla utflyttningar kommer Teknik- och fastighetsförvaltningen att besiktiga lägenheten och bedöma behov av renovering. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa