Stora kvalitetspriset 2023 - nominering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen och HOAB kommer att dela ut stora kvalitetspriset under 2023. 

Samtliga medarbetare, arbetsgrupper och enheter inom Höganäs Omsorg AB  och socialförvaltningen kan nominera samt nomineras till stora kvalitetspriset. Verksamheterna ska under året ha arbetat med kvalitetsutveckling och på så sätt ha förbättrat kvaliteten gentemot omsorgstagare, brukare och klienter.

Syftet med stora kvalitetspriset är att uppmärksamma verksamheter som förbättrat sin kvalitet för kommuninnevånare som kommer i kontakt med socialtjänsten. Stora kvalitetspriset ska även synliggöra goda exempel inom Höganäs Omsorg AB och socialförvaltningen samt främja en lärande organisation.

Nomineringarna kommer att bedömas utifrån följande bedömningsområden:

  • Resultat
  • Delaktighet
  • Process
  • Lärande organisation

Prissumman som är 10 000 kr ska användas till fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom arbetsgruppen. Om priset delas ut till enskild medarbetare kan summan användas till individuell kompetensutveckling.

Du behöver skicka in din nominering senast den 29 september 2023.

Kom ihåg att du kan följa ditt ärende via Mina sidor.

 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
042337100

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom socialförvaltning eller HOAB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa