Personuppgiftsincident

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ärendet kommer sedan att hanteras av din närmsta chef, ansvarig för personuppgiftsfrågor inom din förvaltning/bolag, kommunens dataskyddsombud samt dataskyddssamordnare.

Det är viktigt att informationen är utförlig samt att rapporteringen sker skyndsamt. Det är möjligt att lämna in kompletterande uppgifter i efterhand i e-tjänsten.

Ett beslut om händelsen ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten fattas av ansvarig för personuppgiftsfrågor i din förvaltning/bolag.

Frågor om e-tjänsten

Christina Olshov
Christina.Olshov@hoganas.se
042-337744

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa