Ansökan till Pålstorpsskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som rektor använder den här e-tjänsten för att anmäla placering i särskild undervisningsgrupp på Pålstorpsskolan.

Kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever i åk4-9. En placering här syftar till att eleven kan bryta gamla mönster och därigenom utvecklas socialt och kunskapsmässigt i ett mindre sammanhang. Samarbete med er som hemskola är en förutsättning för att eleven ska nå så långt som mögligt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Rektor på kommunal skola

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa