Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov för Höganäs kommun och bolag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du förbereder dig och vad som kommer att hända under bygglovsprocessen hittar du på Höganäs kommuns webbplats:

Du kan hitta gamla ritningar från på fastighet i vårt ritningsarkiv här

 

Frågor om e-tjänsten

Johan Lingebrant
johan.lingebrant@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
planochbygglov@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • anställd i Höganäs kommun eller kommunalt bolag
  • ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa