Behörighet Lifecare/Procapita VOO samt sithskort - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behörigheter i verksamhetssystemen Procapita/Lifecare för vård och omsorg beställs och avbeställs av behörig chef i den här e-tjänsten. Behörigheter tilldelas enligt rutin för behörighetstilldelning inom Socialnämndens verksamhetsområde. Den anställde tilldelas behörighet utifrån titel och verksamhetsområde. Behörigheten är tidsbegränsad om anställningen är det. Det är anställande chef som ansvarar för att personalen har korrekt behörighet och för att anmäla när personal avslutar sin anställning. Behörighet för timanställda ska förnyas var fjärde månad enligt gällande regler.

Du som behöver beställa eller avsluta ett Sithskort till någon i din verksamhet använder den här tjänsten för det.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig beställare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa