Brandskyddsutbildning - boka utrustning för praktiska moment (Släckis)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Släcksimulator för scenariobaserad utbildning och övning underlättar för samtlig personal att öva på det praktiska momentet att använda en handbrandsläckare på din arbetsplats. Släcksimulatorn består av en skärm, en handbrandsläckare och ett antal realistiska övningar. Rökmaskin och brandslang finns också som tillbehör för mer avancerade övningar (tänk på brandlarm).

Du bokar simulatorn för en vecka i taget, första dagen är simulatorn tillgänglig från 10.00. Det är Daglig verksamhet inom LSS som lämnar ut och tar emot utrustningen på Bruksgatan 38 (i samma byggnad som Räddningstjänsten). Det innebär att du som bokar ansvarar för att hämta och lämna utrustningen på Bruksgatan. 

Frågor om e-tjänsten

Marcus Nilsson
marcus.nilsson@hoganas.se
042-337455

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa