Sociala medier - Ansökan för att få starta ett konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som myndighet är allt som postas på våra konton i sociala medier allmänna handlingar. Då det inte är ekonomiskt försvarbart att diarieföra allt som postas på sociala medier, är vi istället skyldiga att ha en förteckning över alla konton lättillgängligt på kommunens hemsida. 
 
Därför är det viktigt att du anmäler till kommunikationsavdelningen när du startar eller avslutar ett konto i sociala medier så att vi kan hålla förteckningen aktuell. Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med kommunikationsavdelningen.

Innan du startar

 • Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning.
 • Läs igenom riktlinjerna innan du skickar in din digitala ansökan (e-tjänst) till kommunikationsavdelningen om att få starta ett konto i Höganäs kommuns regi. Du hittar riktlinjerna här.

Inlägg

 • Vår rekommendation är att det ska göras 3-4 inlägg per vecka för att ha ett levande konto på Facebook, bloggar, Twitter och Instagram. Minimikravet är minst två inlägg per vecka
 • Inaktiva konto som inte följer dessa riktlinjer ska stängas ner av kontoansvarig och det kan även göras av kommunikationsavdelningen. 

Besvara kommentarer och frågor

 • Kommentarer/frågor ska bemötas/besvaras inom 24 timmar förutom över helger, då svar ges snarast möjligt kommande arbetsdag.
 • Avsluta alltid ett svar på en fråga eller kommentar med ditt förnamn (På Facebook kan du som administratör se namnet automatiskt på övriga administratörer som publicerar. Detta ser inte allmänheten, därför är det fortfarande viktigt att du skriver under med ditt förnamn).

Bevakning

 • Kontot ska bevakas kontinuerligt, minst en gång per dag på vardagar. Gör egna bedömningar om ökad bevakning krävs under till exempel kriser eller viktiga händelser. 
 • Vår rekommendation är att kontot även bevakas under helger, men detta är inget krav.

Profilbild och bakgrundsbild

 • Verksamheter ska ha en profilbild som på ett tydligt sätt innehåller Höganäs kommuns logotyp så att det framgår att det är en del av Höganäs kommuns verksamhet.
 • Konton som drivs i tjänsten av enskilda individer kan ha enbart en selfie som profilbild. Det måste då i beskrivningen av kontot tydligt framgå att Höganäs kommun är avsändare och att personen driver kontot som tjänsteperson.
 • Bakgrundsbilden ska vara relaterad till din verksamhet. Tänk på upphovsrätten.

Ingen reklam eller produktplacering

Tänk på att offentliga verksamheter eller tjänstepersoner inte får göra reklam för företag på till exempel sina webbsidor, bloggar eller sociala mediekonton. Det innebär även att man i så stor utsträckning som möjligt ska undvika produkt placering av logotyper och märken i text och bild, samt att man inte ska tagga privata företag med mera.

GDPR

Kontot ska följa riktlinjerna enligt GDPR. Personer som medverkar på bilderna ska ha fyllt i godkänt samtycke före publicering. Du hittar e-tjänsten för samtycke för ungdomar här och för vuxna här

 

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din ansökan!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa