Utbildning - Förflyttningsteknik och Personlyfthantering.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du in din anmälan till utbildningarna - Förflyttningsteknik och/eller Personlyfthantering.

Utbildningarna genomförs av Rehabenheten och sker på Orgelgatan 8 (Gamla Korttidsenheten).

Deltagarna ska ha oömma kläder och bekväma skor.

6/platser vid varje bokningstillfälle.

Förflyttningsteknik 08.30-11.30

Personlyfthantering 12.30-14.30

Vänligen uppge namn på personen som ska deltaga, namn på dig som anmäler, telefonnummer och vilka utbildningar som ska genomföras i följande steg.

 

Frågor om e-tjänsten

Martin Svensson
martin.svensson@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Höganäs Omsorg AB
hoganasomsorg@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa