Beställning av granskning av program för pedagogisk syfte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Program som kan granskas är:

  • Appar för IOS (Iphone & Ipad)
  • Chrome extensions för webbläsaren Chrome 
  • Programvara till PC (Gymnasielevers datorer, pedagogers datorer)
  • Webbtjänster (OBS gäller ej digitala läromedel, exempelvis Gleerups, NE, Clio - för användning av dessa kontakta nämndsekreteraren för kontroll av PUB avtal) 

Tag gärna för vana att innan ni skapar en beställning titta i denna fil, där ni hittar en översikt av godkända program, restriktioner, önskemål, nekade önskemål m.m.

OBS: Beställning görs av IT- alt. IKT ansvarig på resp. skola/enhet.

De program som du laddar ner från Höganäs appkatalog är kontrollerade av kommunens IT-avdelning eller av de som begärt att programmet ska laddas ner i appkatalogen. Det är endast dessa program som får nyttjas i verksamheten. 

Granskningen kommer ske i flera steg. Du behöver först gå igenom ett antal frågor och ha underlag klara för fortsatt bedömning.
Därefter blir den en juridisk bedömning samt eventuellt tecknade av personuppgiftsbiträdesavtal. Granskningen medför att ditt önskemål antingen godkänns eller nekas.

---------------------------------------------------------------------------
Observera att hanteringen ej sker löpande utan istället vid några tillfällen under året. Handläggningstiden kan därför vara allt ifrån några veckor till några månader.
---------------------------------------------------------------------------

OBS: Gäller det brådskande beställningar, ex. program till enskilda elever så skapa ett supportärende till Höganäs IT

 

Innan du kan slutföra din beställning i denna e-tjänst så behöver du undersökt följande:
 

  1. Finns programmet redan i förteckningen över godkända program ?
  2. Finns det ett likvärdig program i förteckningen över godkända program ?
  3. Kostar programmet  något? Om så, kontrollera att kostnaden är OK med din chef.
  4. Hanterar programmet personuppgifter eller kräver konto/inloggning?

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom utbildningsförvaltningen
  • Behörig beställare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa