Årets medarbetare 2021

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utse den kollega du tycker ska bli "årets medarbetare"
I Höganäs är vi säkra på att en bra arbetsmiljö och en god gemenskap kollegor emellan är en framgångsfaktor för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Har vi medarbetare som mår bra, är engagerade och trivs blir också arbetet utfört bättre. Därför uppskattar vi goda insatser och delar ut utmärkelsen ”årets medarbetare” till en person inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som har jobbat för att bidra till just det. 

Kriterier
Det kan handla om en kollega till dig som har tagit initiativ till och utarbetat säkerhets- och trivselregler på arbetsplatsen. Eller någon som har arbetat med ett gemensamt förhållningssätt kring vilka normer och värden som ska gälla på arbetsplatsen. Ett annat kriterium kan vara att den nominerade ska arbeta för att utveckla yrket och sträva efter ett hållbart arbetsliv. Det vill säga att utmärkelsen går till en kollega som är fantastisk, pålitlig, kommunikativ, hjälpsam, lyhörd eller ovärderlig och som du vill visa uppskattning. En person som är ett gott föredöme och skapar en god stämning och värnar om kamratskap på arbetsplatsen.

Priset delas ut individuellt till en enskild medarbetare och kan därför inte ges till en grupp medarbetare.
 

Vad är priset?
Priset är 500 Euronäs vilket motsvarar 5000:-. Euronäs kan användas i många av kommunens butiker och den anställde kan unna sig allt från en spaupplevelse till en shoppingrunda. www.hoganas.se/euronas

Varför detta pris?
En av strategierna i kommunens vision är att vara en arbetsgivare i framkant. I strategin ingår att arbeta aktivt för att behålla och ta hand om kommunens anställda. En del i det arbetet är att belöna goda insatser och lyfta medarbetare som är goda föredömen utifrån kommunens ledord kommunikation och koncerntanke. Belöningen i form av Euronäs kan användas för avkoppling eller att unna sig själv något man önskar sig. Att uppmärksamma goda insatser bidrar till stolta och engagerade medarbetare och att värna om personalen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vem bedömer?

Inskickade förslag bedöms av en jury bestående av kommunchef, kommunikationschef och HR-chef. Juryn samråder med förvaltningschef för de nominerade. Prisen delas ut en gång per år och vinnarna presenteras vid en prisutdelning där samtliga chefer och nominerade medarbetare bjuds in. Prisutdelningen sker varje år i december.

Nominera "Årets medarbetare"
Du namnger den kollega som du vill se som vinnare av utmärkelsen samt ger en kort motivering till varför.

När prisutdelningen har skett publiceras vinnarna på kommunens intranät, hemsida och sociala medier och får därigenom uppmärksamhet som goda exempel på årets medarbetare.  

 

Frågor om e-tjänsten

Caroline Sjöstrand
hravdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd i Höganäs kommun
  • Anställd i ett kommunalt bolag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa