Årets medarbetare, årets chef eller årets innovatör 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att värna om personalen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen i att vara en attraktiv arbetsgivare och en kommun i framkant. I Höganäs har vi utmärkelser internt till årets medarbetare, årets chef och årets innovatör och du gör din nominering här!

Året medarbetare

Denna utmärkelse är öppen för nominering internt i organisationen. En kollega kan nominera dig eller så kan du nominera en kollega som du tycker är en god förebild och skapar en god stämning och värnar om kamratskap på arbetsplatsen. Den nominerade ska bidra till den goda arbetsmiljön och tar ansvar för den. Ett annat kriterium kan vara att den nominerade arbetar för att utveckla yrket och sträva efter ett hållbart arbetsliv. Det vill säga att utmärkelsen går till en kollega som är fantastisk, engagerad, kommunikativ, hjälpsam, lyhörd eller ovärderlig och som du vill visa din uppskattning till. 

Årets chef

Denna utmärkelse är öppen för nominering internt i organisationen. En medarbetare eller arbetsgrupp kan nominera sin chef.  Du ska som medarbetare/arbetsgrupp uppleva att du har en chef som är en förebild i sitt ledarskap. Som lyckas leva våra ledord kommunikation och koncerntanke och som rör sig i ledardiamantens fyra dimensioner; empatisk, modig, visionär och resultatinriktad. Din chef bidrar till verksamhetens bästa genom att även se medarbetares mående och utveckling.  

Årets innovatör

Under 2021 skapade Höganäs kommun en innovationsfond med mål att förverkliga medarbetares smarta och innovativa lösningar som gynnar antingen verksamhet eller medborgare. Innovationen ska vara till nytta för medborgaren och/eller effektivisera verksamheten.  

Nomineringen till årets innovatör sker genom att du som kollega kan nominera en av dina kollegor eller så utses en vinnare för årets innovatör av de ansökningar som inkommit till innovationsfonden.  

Vad är priset?
Priset för årets medarbetare, chef och innovatör är 10 000 kronor i bonus på lönen, i engångsutbetalning. Priset delas ut individuellt till en enskild medarbetare/chef och kan därför inte ges till en grupp medarbetare.

Vem bedömer?

Inskickade förslag bedöms av en jury bestående av kommunchef, kommunikationschef och HR-chef. Juryn samråder med förvaltningschef för de nominerade samt innovationsfondens beredningsgrupp i kategorin årets innovatör. Priset delas ut en gång per år och vinnarna presenteras vid en prisutdelning där samtliga chefer och nominerade medarbetare bjuds in.

Prisutdelningen sker varje år under hösten. Sista anmälningsdag är den 15 augusti.

Nominera "Årets medarbetare", "Årets chef" eller "Årets innovatör"
Du namnger den kollega/chef som du vill se som vinnare av utmärkelsen samt ger en kort motivering till varför.

När prisutdelningen har skett publiceras vinnarna på kommunens intranät, hemsida och sociala medier och får därigenom uppmärksamhet som goda exempel på årets medarbetare/årets chef och årets innovatör.  

 

Frågor om e-tjänsten

Malin Sörensson
hr-avdelningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd i Höganäs kommun
  • Anställd i ett kommunalt bolag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa