Ansökan om medel från innovationsfonden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att beviljas medel ur fonden ska din idé bidra till att effektivisera kommunens verksamhet, utveckla vår service och våra tjänster och därmed skapa nytta för våra medborgare

Vad händer efter din ansökan?

  1. Beredningsgruppen tar emot din ansökan och gör en första bedömning om idén ska tas vidare i processen.
  2. Om idén går vidare kommer du att få presentera idén inför beredningsgruppen. 
  3. Om idén uppfyller kraven lämnar beredningsgruppen idén vidare till koncernledningen som tar beslut om vilka idéer som kommer att beviljas medel.
  4. Du får besked om idén har gått vidare till koncernledningen eller inte.
  5. Om idén går vidare får du besked av koncernledningen om du har beviljats medel eller inte.
  6. Vid större projekt behöver en enkel projektplan tas fram.

 

Frågor om e-tjänsten

Johan Lingebrant
Johan.Lingebrant@hoganas.se
042 337134

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa