Månadens kvalitetsinsats Höganäs Omsorg AB och Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som arbetar i Höganäs Omsorg AB eller Socialförvaltningen kan, oavsett vad du har för titel, varje månad nominera en kollega, verksamhet eller chef i bolaget eller i socialförvaltningen som du tycker har levererat kvalitet utöver det vanliga. Det kan handla om kvalitet i form av guldkant för våra omsorgstagare/patienter/klienter, eller kvalitet i medarbetarskapet. Månadens bästa nominering överraskar vi sedan med en kvalitetstårta.

Du kan skicka in ditt förslag när du vill. Om din nominering inte vinner just samma månad som du skickat in förslaget betyder det inte att den inte kommer kunna uppmärksammas längre fram.

Alla nominerade som väljs ut kommer lyftas i en nyhet på intranätet. 

Vad händer efter din nominering?

1. Strategisk ledningsgruppen för Höganäs Omsorg AB och Socialförvaltningen tar beslut om vem som vinner.

2. Berörd verksamhet som vinner belönas med tårta.

Frågor om e-tjänsten

Emma Ahlström
emma.ahlstrom@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Höganäs Omsorg AB
hoganasomsorg@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa