Remiss till familjehemssekreterare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Används då det finns ett behov av en kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem / jourhem. 

E-tjänsten är skapad för att komma undan pappershantering och för att ärenden inte ska hamna mellan stolarna när handläggare slutar, har hög arbetsbelastning eller frånvaro under längre tid. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
042337100

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa