Beställning av utlämning eller inhämtning av digitala medicinskåp i kommunal primärvård

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst beställer/inhämtar du som sjuksköterska elektroniska medicinskåp i ordinärt boende. 

Ärendet tas emot och hanteras av larm- och låsmontörerna. All kommunikation ska ske i ärendet.

Observera att allt innehåll i medicinskåpet måste vara tömt innan installatör kan hämta det.

Endast legitimerad sjuksköterska inom HOAB kan använda denna tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sjuksköterska inom HOAB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa