HOAB delegering för sommarvikarier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här bokas vikarier in för delegeringsutbildning inför sommaren 2024. Bokat tillfälle kommer att innefatta digital utbildning, kunskapstest samt en teoretisk genomgång av lokala rutiner och relevanta listor.

Innan de kommer till teoretiska genomgången ska de ha:

  • Studerat kompendiet du fått skickat till dig
  •  Genomfört och fått godkänt på hygienutbildningen som du hittar här, du scrollar ner och väljer starta utbildningen för externa användare (utbildningsportalen)?
    https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/basala-hygienrutiner-och-vardhygien/

Tänk på att om de inte kommer på bokat tillfälle kan det vara svårt att få en ny tid då platserna är begränsade.

Delegerad är du först när du och en sjuksköterska i samband med delegeringssamtal, på den egna arbetsplatsen,  skrivit under ditt delegeringsbeslut.

Frågor om e-tjänsten

Anna Pommer
anna.pommer@hoganas.se
0734357799

Personuppgiftsansvarig

Höganäs omsorg AB
hoganasomsorg@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa