Personlyftsutbildning för baspersonal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du in anmälan till utbildningen för baspersonal - Personlyfthantering.

Utbildningen genomförs av personal på Rehabenheten och sker på Litteraturvägen 10, bottenvåning i Höganäs.

Deltagarna ska ha oömma kläder och bekväma skor.

6 platser vid varje bokningstillfälle.

Vänligen uppge namn på personen som ska deltaga, namn på dig som anmäler och telefonnummer i följande steg.

 

Frågor om e-tjänsten

Martin Svensson
martin.svensson@hoganas.se
0703707503

Personuppgiftsansvarig

Höganäs Omsorg AB
hoganasomsorg@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa