Sök medel från Klimatväxlingsfonden

LÄS MER

Höganäs har en klimatväxlingsavgift som ska främja hållbara tjänsteresor. Klimatväxlingsavgiften är en intern avgift för resor med egen bil i tjänsten, den finns beskriven i vår rese- och mötespolicy ( Rese- och mötespolicy (hoganas.se) )

Förvaltningar och avdelningar kan söka medel för hållbara resor ur fonden genom denna E-tjänst.

Kanske behöver er avdelning busskort som anställda kan låna för tjänsteresor? Eller har ni behov av ytterligare tjänstecyklar? Ansök om medel för att minska klimatpåverkan från era resor. Åtgärderna ska bidra till en minskad klimatbelastning och prioriteras utifrån hur stor utsläppsminskning de ger. I andra hand prioriteras åtgärder som utöver klimatnytta även på andra sätt främjar hållbar utveckling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa