LSS - rapportera extratid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som arbetar inom LSS och har arbetat extra använder den här tjänsten för att rapportera in avvikande tid. Deltidanställda rapporterar all sin extratid här. Om du är heltidsanställd så rapporterar du extra tid här endast om du haft jour på extrapasset.

Annars rapporterar du ditt pass i Personec. Extrapass som avser utbildning läggs alltid in i Personec oavsett tjänstgöringsgrad.

Tiden ska rapporteras i samband med utfört pass. Tiden ska vara registrerad senast den 3:e i månaden för  att eventuell ersättning ska kunna utbetalas i samma månads lön. Rapporterar du efter den 3:e i månaden kommer eventuell ersättning att utbetalas månaden efter. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom LSS Höganäs omsorg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa