Tjänstekort - beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du som anställd eller chef för att beställa ett tjänstekort. Beställ innan anställd börjar för att kortet ska vara klart till första anställningsdagen​. ​Fotot ska vara taget med vit bakgrund, utan filter i jpg eller png format och bifogas i e-tjänsten.

Arbetar du på en arbetsplats med kodlås på ytterdörrar kommer du även att använda kortet för passage. För att kortet ska fungera för passage behöver chef beställa behörighet till olika byggnader.  Här finns lista över administratörer som kan ge behörigheter. 
Tjänstekortet skickas till den anställdes närmsta chef inom 5 arbetsdagar. ​

Tjänstekort ska bäras synligt av samtliga anställda inom Höganäs kommun och Höganäs omsorg, oavsett anställningsform, anställningslängd eller arbetsplats. 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
kommunen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • anställd i Höganäs kommun eller kommunalt bolag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa