Kvalitetsuppföljning tertial socialförvaltningen

LÄS MER

Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning  varje tertial.

Inlämningsdatum är följande;

  • Tertial 1 2024 senast den 17 maj
  • Tertial 2  2024 senast den 20 september

Kvalitetsuppföljningen sammanställs i en rapport som presenteras för socialnämnden

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd i socialförvaltningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa