Kvalitetsuppföljning tertial HOAB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning  varje tertial.

Inlämningsdatum är följande;

  • Tertial 1 2024 senast den 17 maj
  • Tertial 2  2024 senast den 20 september

Kvalitetsuppföljningen sammanställs i en rapport som presenteras för socialnämnden

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
+4642337100

Personuppgiftsansvarig

socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa