Kvalitetsuppföljning tertial HOAB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen genomför en kvalitetsuppföljning av HOAB - äldreomsorg och LSS -  varje tertial. Kvalitetsuppföljningen presenteras för socialnämnden.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
+4642337100

Personuppgiftsansvarig

socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa