Kvalitetsrevision LSS 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialförvaltningen genomför en kvalitetsrevision inom LSS-verksamheten i Höganäs Omsorg under tiden 24 oktober- 16 december  2022. Resultatet presenteras för socialnämnden och därefter sker återkoppling till verksamheten.

Sista dag att besvara kvalitetsrevisionen är den 16 december 2022.

 

Frågor om e-tjänsten

socialförvaltningen
socialforvaltningen@hoganas.se
042337100

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa