Hämtning av hjälpmedel - SÄBO.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan personal på särskilda boende beställa hämtning av skrymmande hjälpmedel som ska återlämnas till Rehabenheten.

Alla hjälpmedel som ska hämtas ska märkas upp tydligt med lappar och placeras på ett och samma ställe så Rehabenhetens personal lätt ser vad som ska hämtas.

Frågor om e-tjänsten

Martin Svensson
martin.svensson@hoganas.se
070-3707503

Personuppgiftsansvarig

Höganäs Omsorg AB
hoganasomsorg@hoganas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa