Utbildning - bemanningsekonomi för Höganäs omsorg AB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är anställd inom Höganäs omsorg AB och ska gå utbildning i bemanningsekonomi bokar din plats här.  Du som förväntas delta är 

  • chef på SÄBO, hemtjänst, daglig verksamhet LSS, grupp- och servicebostad LSS, Kullabemanning
  • stödfunktion så som ekonom, ekonomichef, chefsstöd eller schemaplanerare i dessa verksamheter, administrativ personal på Kullabemanning
  • HR-personal eller arbetsplatsombud alternativt arbetsplatsrepresentant.
  • affärsområdeschef inom Höganäs omsorg AB  eller enhetschef för rehab- och sjuksköterskor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom Höganäs omsorg AB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa