Behörighet dokumentsignering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi har från november 2020 tillgång till en funktion i Open ePlatform (OeP) för signering av dokument som skapats utanför e-tjänstplattformen OeP. Funktionen förutsätter att du anger personnummer för externa mottagare och mottagaren signerar med e-legitimation (både interna och externa mottagare). Informationen måste finnas i PDF. Hela dokumentet signeras, inte enskilda sidor. OeP är informationsbärare, dokumentet som signeras skapas i ett annat system, signeras i OeP och lagras sedan i ett annat system. Det gallras automatiskt efter maximalt 90 dagar från OeP. Funktionen kan användas både för interna och externa mottagare, för interna mottagare startar du funktionen i Interna e-tjänster, för externa i Mina sidor (e-tjänstportal).

Innan du använder funktionen behöver du stämma av med din chef att digital signering är godkänd för den information du vill skicka för signering och var du förvarar informationen efter signering. Innehåller informationen uppgifter som omfattas av sekretess måste ni ha rutiner för dokumentets hantering som omfattar både den som skickar och den som tar emot.

Du kan läsa mer om funktionen här.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa