Anmälan till polis

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som anställd använder den här anmälan för händelser vid utbildningsförvaltningen eller kulturskola/fritidsgårdar.  

Skolans utgångspunkt är att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som i övriga delar av samhället. Skolan anmäler händelsen och polisen bedömer om eller när ett brott begåtts. Därför är skolans huvudregel att brottsliga händelser ska polisanmälas, och att skolan ska göra anmälan.  

Fokus för anmälan ska vara på den handling som utförts och inte på personen som begått brottet. Skolan ska inte göra några utredningsåtgärder som kan ligga inom polisens verksamhet, då det kan riskera att störa en förundersökning. Skolan ska objektivt beskriva händelsen som föranleder anmälan, och i övrigt göra vad som föreskrivs enligt skollag, plan mot kränkande behandling och övriga handlingsplaner. 

Tre huvudregler:

  1. Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
  2. Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i nära anslutning till skoldagen.
  3. Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Du gör anmälan direkt via www.polisen.se om det inträffade gäller (klicka på länkarna för att komma till anmälan på polisen.se)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du gör anmälan via arbetsnätet om det rör tillbud eller arbetsskada, hot eller våld. 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Gustavsson, elevhälsochef
maria.gustavsson@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom Utbildningsförvaltningen
  • Anställd inom Kultur- och fritidsförvaltningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa